Onderzoek ∞ Behandeling

KindKern benadert elke uitdaging holistisch. KindKern onderzoekt en behandelt en maakt daarvoor gebruik van verschillende methoden. Elk mens is uniek, iedereen leert anders en dus is elk plan Maatwerk. Welke methoden wordt ingezet is o.a. afhankelijk van de hulpvraag en van de uitkomsten van het onderzoek. Veelal zal het gaan om een combinatie van methoden/technieken. KindKern legt zodoende verbanden tussen de visuele- en auditieve informatieverwerking, de neuromotorische ontwikkeling, aanleg en capaciteiten van het kind, leerstijl en uitdagingen. KindKern zal dus altijd vanuit de kern werken en een meervoudige aanpak hanteren om goed resultaat te kunnen krijgen. De kern wordt aangepakt door een balans te creëren tussen: psycho, structuur en bio-chemie (zie meer informatie hierover bij ‘balans/reflexen’), zodoende worden ook nog actieve reflexen die storend kunnen zijn geïntegreerd. Oorzaken van uitdagingen kunnen zodoende worden opgespoord en behandeld. Het kan ook zijn dat de door de school gehanteerde lesmethode een uitdaging vormt. Dit is bijvoorbeeld het geval als een kind een beelddenker is, terwijl daar onderwijskundig nog onvoldoende op in wordt gespeeld.

  1. Balans/reflexen
  2. Cognitie/Dominantieprofiel
  3. Geheugen
  4. Lezen
  5. Spelling
  6. Rekenen
  7. Schrijven
  8. Visuele- en visueel-ruimtelijke vaardigheden