Hoogsensitiviteit

Wilt u antwoord op één van de volgende vragen?

  • Hoe kan mijn kind/leerling zichzelf  ‘beschermen’ tegen alle prikkels op of buiten school?
  • Hoe weet mijn kind/leerling of gevoelens van hem zijn of van een ander?
  • Wat heeft mijn kind/leerling nodig om me goed te voelen?

Hoogsensitiviteit is een kwaliteit, mits er zorgvuldig mee wordt omgegaan.

Tijdens een ‘balans’ kan er met doelen worden gewerkt die te maken hebben met hoogsensitiviteit.

Ook zijn er diverse visualisaties, oefeningen en leuke boeken (psycho-educatie) die kinderen helpen.