Lezen

Wilt u antwoord op één van deze vragen?

  • Wat heeft mijn kind/leerling nodig om beter te kunnen lezen?
  • Kan mijn kind/leerling (ondanks de diagnose dyslexie) toch nog beter leren lezen?
  • Zou een andere leesaanpak meer effect hebben?

Als dyslexie-specialist heb ik jarenlang gewerkt met protocollen. Eén standaard aanpak voor iedereen. Maar sommige kinderen hebben een andere aanpak nodig. Het leesproces activeert een groot aantal hersengebieden en om die reden moet een goede leesaanpak divers zijn. KindKern test daarom niet alleen de leesvaardigheden, maar ook de neuro-senso-motorische vaardigheden (reflexen), visuele- en auditieve vaardigheden en vormbesef. KindKern heeft de beschikking over de gangbare oefenmethodes (o.a. Connect, RAFLI) en over het programma  ‘Leesmatrix’. Dit is een gestructureerde leesmethode om kinderen die vastlopen met lezen of spelling alsnog, opnieuw of beter te leren lezen. Dit programma is gekoppeld aan nieuwe wetenschappelijke inzichten met betrekking tot informatieverwerking en is ontwikkeld door Will Missot van het CNLS (www.cnls.nl).. Daarbij is de koppeling tussen het verwerken van de visuele en auditieve informatie en het verbaliseren ervan de sleutel om tot lezen te kunnen komen. We gaan leren lezen, zoals we leren praten. Niet in delen, maar woorden zien als geheel.