Rekenen

KindKern beschikt over de gangbare rekenmethodes en materialen en maakt indien nodig gebruik van ‘Jamara’. Dit is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. De methode is ontwikkeld door Will Missot van het CNLS (www.cnls.nl).

Kinderen die op school vastlopen met rekenen zijn erg gebaat bij JaMaRa. Om te kunnen rekenen moet je de volgende onderdelen van rekenen onder de knie hebben. Deze onderdelen worden dan ook als eerste aangepakt bij JaMaRa:

 • Hoeveelheids- en getalbegrip
 • Getalstructuur
 • Automatiseringsvaardigheden

KindKern leert uw kind m.b.v. de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te kunnen komen. Het gaat er niet alleen om WAT er gedacht wordt, maar bij automatiseringstaken vooral HOE er gedacht wordt. Tijdens het oefenen worden er zogenaamde ankers/steunpunten aangebracht, waarop het kind kan terugvallen.

Uitgangspunten JaMaRa

 • eenduidige strategie, onbeperkt toepasbaar bij elke getalgrootte.
 • zo concreet en dicht mogelijk bij het kind starten
 • via motorische en tactiele activiteit het leervermogen activeren
 • zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
 • zo min mogelijke talige rekenactiviteit
 • de koppeling tussen hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen
 • inzicht in getalstructuur aanbrengen
 • op de juiste wijze leren automatiseren
 • trainen van het werkgeheugen

Wat kan KindKern doen?

De eerste sessie zal een “onderzoekssessie” zijn. Hierin wordt er naar verschillende onderdelen gekeken binnen de ontwikkeling van rekenvaardigheden:

 1. Vaststellen hoeveelheidsbegrip
 2. inzicht in de getalstructuur
 3. automatiseringstechniek
 4. Instaptoets om rekenautomatiseringsniveau te bepalen

Vervolgens is het de bedoeling dat uw kind 1 keer in de 3 tot 4 weken terugkomt bij KindKern om te laten zien wat hij/zij kan, en om eventueel verder te gaan naar een volgend niveau. Thuis wordt er ook iets van u verwacht.  Per dag moet er 1 tot 2 maal geoefend worden. Dit duurt tussen de 5 en de 10 minuten per keer. Daarnaast wordt er met het JaMaRa computerprogramma (Windows) gewerkt. Dit computerprogramma moet gebruikt worden naast de concrete materiaaloefeningen.