Schrijven

Een goed handschrift is (ook met de huidige techniek) belangrijk. Het is fijn als de fijne motoriek (de pengreep) voldoende is ontwikkeld, zodat alle energie naar bijv. de spelling kan gaan (i.p.v. proberen de letters goed op papier proberen te krijgen). Ook het schrijftempo wordt in de loop van de lagere en zeker het middelbaar en hoger onderwijs steeds belangrijker. Het is handig als gedachten en aantekeningen in een vlot tempo op papier komen. En als een kind genoeg tijd heeft bij toetsen en als zijn leraar het antwoord goed kan lezen.

Schrijven heeft naast de fijne motorische vaardigheden, ook  een bewegend element, een vormcomponent en een ruimtelijke component. Daarnaast nemen de handelings- en waarnemingsrichting en de ooghand coördinatie van het kind ook een belangrijke rol in bij de ontwikkeling van het handschrift. Ook bij het schrijven is de reflexontwikkeling weer de belangrijkste basis.

Wat kan KindKern doen?

De schrijfmotorische training is een brede aanpak, waarbij vanuit verschillende disciplines wordt gewerkt aan verbetering. Bij schrijven gaat het over het bewegen op papier maar ook over het vormen van letters en over het ordenen van die letters tot een leesbaar woord. De hersenen spelen hierin een belangrijke rol. KindKern test bovenstaande 3 elementen (beweging, vorm en ruimte), en ook het dominantieprofiel en de reflexen. Vervolgens wordt er door KindKern een oefentraject opgesteld.