Visuele- en visueel-ruimtelijke vaardigheden

Goede visuele vaardigheden (goed kunnen scherp zien, bewegen, volgen, richten en samenwerken) is erg belangrijk voor het leren.

Een deel van de kinderen waarbij een diagnose dyslexie is gesteld (of verdenking van), lijdt bijv. aan ‘fixatie disparatie’ (visuele dysfunctie). Door oogtraining (en integratie van reflexen) kan hoofdpijn en vermoeidheidsklachten verminderen en de concentratie verbeteren. Ook zal het technisch en begrijpend lezen hiermee verbeteren doordat de snelheid en accuratesse van lezen toeneemt en alle letters, woorden en regels worden gelezen zonder herhalingen. Bij spelling zal er verbetering zijn bij overschrijven vanaf het bord of vanaf tafelblad (nu wel alle letters schrijven en niet dubbel), en zullen de spellingregels beter worden toegepast aangezien concentratie verbetert.

Bij rekenen zal het rekeninzicht verbeteren, geometrische figuren beter worden nagetekend en zal alles goed worden overgenomen uit het rekenboek of van het bord.

Ook visueel-ruimtelijke vaardigheden zijn belangrijk.Kinderen met een verbaal-performaalkloof zijn gebaat bij een goede ruimtelijke training als het performale deel nog beter ontwikkeld kan worden. Ook daar bestaat een eigen programma voor.

Goed ruimtelijk zicht is nodig voor een goed ruimtelijk inzicht. Ruimtelijk inzicht is het zien en begrijpen waar je jezelf bevindt in de ruimte, ten opzichte van andere personen en voorwerpen om je heen.  Goed ruimtelijkinzicht zorg ervoor dat je kind ‘handig’ is, zich zeker voelt, goed kan plannen/vooruitkijken, goed kan puzzelen en rekenen. Ook lezen, spellen en het handschrift hebben baat bij goed ruimtelijk inzicht. Alleen al om goed het onderscheid te zien tussen ‘d’ en ‘b’ en tussen de ‘6’ en de ‘9’. Daarnaast speelt ook hier de neurologische ontwikkeling (goed geintegreerde reflexen) een belangrijke rol.

Wat kan KindKern doen?

KindKern kan met een bioptor en verschillende visuomotorische testen, een visuele screening uitvoeren. Hierbij bekijkt KindKern hoe de ogen bewegen, hoe de ogen zich richten en hoe zij kunnen scherpstellen. Deze laatste 2 onderdelen samen bepalen de kwaliteit van de oogsamenwerking.

KindKern zal een oefenprogramma opstellen.  De oogtraining gebeurt altijd eerst monoculair (per oog) totdat grote verschillen tussen beide ogen verdwenen zijn op het gebied van bewegen (oogvolgbewegingen) en richten. Dan gaan we over op binoculair (met 2 ogen) trainen.

KindKern zal indien nodig ook doorverwijzen naar een functioneel optometrist/optoloog die tevens ervaring en kennis heeft van oog trainingsmogelijkheden.

Ook het visueel-ruimtelijk inzicht kan getraind worden.KindKern zorg voor het weghalen van eventuele blokkades in de ontwikkeling. Door simpele oefeningen, kan er een betere basis gevormd worden om te werken aan ruimtelijk inzicht. KindKern stimuleert dit met verschillende opdrachten en kan op deze manier een inhaalslag maken.