KindKern-aanpak

De werkwijze van KindKern is holistisch en draait om balans creëren bij kinderen en volwassenen.

Per individu wordt m.b.v. de spiertest en m.b.v. gezond verstand bekeken wat nodig is. Als uitdagingen vanuit de kern worden aangepakt, wordt er leer- en leefenergie in beweging gebracht.

Zodoende komt er weer balans tussen de hersenhelften en tussen het brein, hart en lichaam. Het hele systeem krijgt een ‘heropvoeding’. Eindeloos oefenen (op de standaardmanier) is niet meer nodig.

Indien de leerontwikkeling een vertraging heeft opgelopen, is het belangrijk om gemiste vaardigheden alsnog of op een andere manier aan te leren (remedial teaching).

Hierdoor worden succeservaringen behaald en groeit het zelfvertrouwen!

Er wordt bij KindKern voor kinderen die vastlopen in het onderwijs veelal een begeleidingstraject opgestart volgens de KindKern-aanpak:

 • K=Kernenergie in beweging zetten op diep niveau. Door bijv. het opsporen van een kernoorzaak en vrij laten van bijv. stress/trauma. Stel dat er net iets vervelends gebeurde in de klas toen de klank /ie/  werd aangeleerd, is het handig als dit van elkaar wordt losgekoppeld en je brein hierin wordt ‘geherprogrammeerd’.
 • E=Energieke & speelse bewegingen voor lichaam, hart en brein. E=Energieke leer- en leefstijl: voeding, natuur, beweging, rust, veiligheid, kritisch omgaan met o.a. schermtijd.
 • R=remedieren & integreren: psychologisch en pedagogisch-didactisch onderzoek en begeleiiding op het gebied van intelligentie, lezen, spellen, rekenen, schrijven, geheugen, motoriek, concentratie, visuele en auditieve vaardigheden enz.
 • N=nu & na (traject): wat is er thuis en/of in de klas nodig? Groeiwerk? Uitleg op school in de vorm van begeleidingsgesprekken/coaching/studiemiddag?

Ook kunnen bij KindKern losse afspraken worden ingepland om te werken aan een doel. Ook hier wordt gebruik gemaakt van technieken uit de (Edu)-Kinesiologie en de reflex-integratie, maar dan zonder verder (psychologisch of didactisch) onderzoek of remedial teaching.

Een geheel begeleidingstraject zie er als volgt uit: 

 1. Aanmelding
  Indien u een hulpvraag heeft of meer informatie wilt, kunt u contact met KindKern opnemen. Indien u een aanmelding wilt doen, ontvangt u een intakeformulier en toestemmingsformulier (let op! voor kinderen wordt dit ondertekend door beide ouders, indien beide bevoegd zijn met het ouderlijk gezag).
 2. Intake
  Als het intakeformulier bij KindKern retour is, kan er een intakegesprek gepland worden. Hierin wordt de hulpvraag centraal gesteld en eventueel naar meer achtergrondinformatie gevraagd. KindKern werkt met transparante communicatie en verbinding met alle betrokkenen (ouders, leerkrachten, therapeuten enz.). Het is fijn als school aanvullende informatie kan geven. Indien alle informatie compleet is, wordt bekeken welke (aanvullende) onderzoeken er nodig zijn. Het kan zijn dat observatie op school wenselijk is of dat er wordt doorverwezen naar een andere specialist (als bijv. een functioneel optometrist).
 3. Onderzoek
  Het onderzoek vindt plaats in de praktijkruimte van KindKern en zal een halve of hele ochtend in beslag nemen. Het kan ook verdeeld worden over meerdere ochtenden indien vermoeidheid optreedt. Er kan psychologisch onderzoek worden verricht naar bijv. de cognitieve capaciteiten (intelligentie), pedagogisch-didactisch onderzoek naar lezen, spellen, rekenen, geheugen. Verdiepend onderzoek naar reflexen, auditieve en visuele vaardigheden. Bij een onderzoek zullen de ouders niet aanwezig zijn. Er is naast de praktijk een wachtkamer (met wifi) beschikbaar. Ook zijn er in de buurt diverse mogelijkheden voor bijv. het doen van boodschappen.
 4. Begeleiding
  Na analyse van alle gegevens wordt er door KindKern een begeleidingsplan opgesteld. Hierin staat het volgende vermeld: de beginsituatie, het doel, het geschatte aantal behandelsessies, welke methodieken worden ingezet en hoe en wanneer de resulaten geëvalueerd zullen worden. Tijdens de behandelsessie van 45-75 minuten zullen de ouder(s) vaak erbij aanwezig zijn, zodat u ziet hoe er geoefend wordt. De afspraken zullen meestal eens in de 2 of 3 weken plaats vinden. Een traject van KindKern beslaat meestal ongeveer 10 weken, afhankelijk van de ernst, de hulpvraag en de begeleiding thuis. U krijgt namelijk ook leuke en doeltreffende oefeningen (groeiwerk) mee voor thuis. Het resultaat van het behandeltraject bij KindKern wordt mede bepaald door de kwaliteit en de intensiteit van het oefenen thuis! Naast de behandelsessies met het kind/volwassene kan ook coaching, training, voorlichting voor ouders en leerkrachten nodig zijn.
 5. Evaluatie
  Na het doorlopen van het begeleidingstraject bij KindKern zal er afsluitend onderzoek plaats vinden. Zodoende kan de vooruitgang worden bepaald en geëvalueerd. Hier zal ook een verslag van worden gemaakt.
 6. Educatie/voorlichting/lezingen/evenementen/meeloopspreekuur
  Wilt u meer weten over bijv.:
  • de relatie tussen reflexen en leren/leven
  • over mijn aanpak “orthopedagogie & kinesiologie”
  • de nieuwe kinderintelligentietest (WISC-V)
  • wilt u dat iemand met u meedenkt (en ‘meeloopt’)
  • heeft u een andere interessante vraag
  • Houd dan mijn Facebook – evenementen en website in de gaten en/of neem contact met mij op voor de mogelijkheden.